Dotacje / Dofinansowania

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 roku

Mój Prąd. Nabór 5.0 już Trwa!.

 • Osoby fizyczne
 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:6.000 zł (wyłącznie na mikroinstalację), 7.000 zł (mikroinstalacja z rozwiązaniem zwiększającym autokonsumpcję).
 • Nabór 4.0 został przedłużony i potrwa do 31.03.2023 roku
  Nabór 5.0 – w trakcie.

Czyste Powietrze od 03.01.2023

 • Osoby fizyczne
 • Zależy od dochodów beneficjenta. Od 40% do 100% kosztów, kwotowo: od 6.000 zł do 15.000 zł
 • Nabór ciągły, nowe kwoty od 03.01.2023 roku

Stop smog od 31.03.2023

 • Osoby fizyczne, dotknięte ubóstwem energetycznym zamieszkałe w regionach, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa
 • Wsparcie zależy od ustaleń JST. Do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł
 • Nabór od 31.03.2021 roku. Konkretne terminy mogą zależeć od JST biorących udział w programie.

Agroenergia do 30.03.2025

 • Rolnicy
 • Kwota uzależniona od mocy systemu i zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł)
  do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł).
 • I część naboru, na PV i pompy ciepła trwa do 30.03.2025 roku.

Energia Dla Wsi od 25.01.2023

 • Nowe i istniejące spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie, rolnicy
 • Pożyczka do 25 mln zł. Dotacja do 20 mln zł (tylko na elektrownie wodne i biogazownie)
  Dotacja do 45% kosztów (65% dla mikro i małych przedsiębiortw, 55% dla średnich).Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych
 • Od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku.

PROW, Modernizacja Gospodarstw Rolnych – obszar F Zielona energia w gospodarstwie rolnym

 • Rolnicy prowadzący zarobkową działalność rolniczą.
 • Dotacja, do 60% kosztów (młodzi rolnicy), od 30% do 50% w pozostałych przypadkach.
 • Nabór od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku.

Grant na OZE dla prosumenta lokatorskiego

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Dopłata do 50% kosztów instalacji, na nową instalację lub modernizację istniejącej (moc musi wzrosnąć o minimum 25%).
 • Nabór od 01.02.2023 roku, realizowany przez BGK.

Energia Plus od 01.02.2023r.

 • Przedsiębiorstwa
 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (jedynie dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC) Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln zł
 • Nabór od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku.

Premia termomodernizacyjna

 • Osoby fizyczne i prawne, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 • Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu.Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku można instalacji OZE o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe budynki).
 • Nabór stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich.

Przemysł energochłonny – OZE do 30.04.2023r.

 • Program dla firm, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.
 • Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł na budowę lub przebudowę instalacji OZE. Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.
 • Wnioski można składać do 30.04.2023 roku.

Gwarancja Biznesmax

 • MŚP
 • Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na innowacyjne przedsięwzięcia z efektem ekologicznym.Do 2,5 mln euro (ale nie więcej niż 80% kwoty kredytu). Dodatkową korzyścią jest dopłata do oprocentowania.
 • Nabór stały, realizowany przez BGK.

Przemysł energochłonny – OZE do 30.04.2023r.

 • Program dla firm, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.
 • Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł na budowę lub przebudowę instalacji OZE. Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.
 • Wnioski można składać do 30.04.2023 roku

EOG Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

 • Wsparcie dla odbiorców lub partnerów projektów wspartych w ramach EOG, obszar “Energia”.
 • Pożyczka – warunki preferencyjne lub rynkowe.
 • Zgłoszenia można składać do 31.12.2024 roku.

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, JST, spółki prawa handlowego, których głównym udziałowcem są JST i które służą do realizacji zadań własnych JST.
 • Dotacja, której wysokość zależy od poziomu oszczędności energii – od 10% do 30% kosztów przedsięwzięcia.
 • I etap – składanie fiszek: do 31.03.2022 roku (akceptacja fiszki to warunek obowiązkowy dla złożenia wniosku).II etap – składanie wniosków: do 28.02.2023 roku

Dla województwa opolskiego (Fundusze Europejskie dla Opolskiego) – 0,97 mld euro;

Skontaktuj się z Nami

Doradzimy oraz pomożemy w uzyskaniu dofinasowania. Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub e-mail

ensky.biuro@gmail.com
Sklep On-line