Dotacje

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków trwa kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4).

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Sklep On-line